Търсене на информация в сайта

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Документи PDF Drucken E-Mail

Етичен кодекс на ПЕГ "Никола Йонков Вапцаров" 2022/2023 download

Стратегия за развитието 2020 -2024 download

Правилник за дейността на Профилирана езикова гимназия "Никола Йонков Вапцаров" 2022/2023  - download

Годишен план за дейността на училището  2022/2023  download

План за квалификационната дейност 2022/2023 download

Мерки за повишаване качеството на образование 2022/2023 download

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2022/2023  download

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2022/2023 download

Вътрешни правила за равенство, осигуряване на равни възможности и защита от дискриминация - - - >> download

План за осигуряване на нормален процес при зимни условия в Профилирана езикова гимназия "Никола Йонков Вапцаров" 2022/2023  - download

Правилник за вътрешния трудов ред - чл. 181 от КТ за учебна 2022/2023 година download

ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд   2022/2023  download