Търсене на информация в сайта

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
“Спортът и културата ни сплотяват” PDF Drucken E-Mail

През 2011 година ГПЧЕ „Никола Й. Вапцаров” - гр. Шумен стана част от многостранно училищно партньорство към Център за развитие на човешките ресурси на програма  „Учене през целия живот”, секторна програма “Коменски”. Партньори на гимназията са училища от Лондон (Англия), Хаен (Испания), Руда Сласка (Полша) и Сивас (Турция) – координатор. 

                В продължение на две учебни години ( 2011/12 и 2012/13) гимназията ще има уникалната привилегия и задача да работи по проект на тема "Спортът и кутурата ни сплотяват". Спортът ще даде възможност да опознаем традициите и културното многообразие на участващите страни. Ще работим и ще се забавляваме – свободни, равни и толерантни; ще имаме шанса да използваме английски език в реални ситуации; ще намерим много нови приятели, които ще посрещнем в Шумен.

 

Работата по проекта ще включва две основни направления – „Дейности” и „Мобилности”. Всяка една от тях предоставя различни възможности – за повишаване на качеството на преподаване, засилване на европейските измерения в училищния живот, формиране на личността на учениците и развитие на компетенциите им на базата на чуждоезиковото обучение. Проектът дава възможности за срещи на българските учители с техни колеги, като по този начин се реализират инициативи, чрез които се осъществява интегриране в учебните програми на дейности, представящи различни европейски културни модели, обмен на преподавателски опит, свързан с традициите и съвременното състояние на училищния живот в Европа.

Целта на проекта е:

- стимулиране на чуждоезиковото обучение;

- запознаване с историята и културата на другите страни, с техния начин на живот и мислене;

- развитие на активно гражданско общество;

- подпомагане на международното сътрудничество и обмяна на опит между училищата;

- поощряване на иновациите в педагогическите методи и средствата на обучение;

- насърчаване на използването на информационни и комуникационни технологии;

- развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение;

- споделяне опита на другите образователни системи.

 

Работен екип: Георги Георгиев - директор на училището; Павлета Георгиева - учител по английски език, координатор на проекта в ГПЧЕ „Н. Вапцаров”; Десислава Капитанова  - педагогически съветник