Търсене на информация в сайта

Български (България)Russian (CIS)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)English (United Kingdom)
Учители 2018/2019 уч.г. PDF Imprimer Envoyer

 

Име Презиме Фамилия Длъжност Предметна област ПКС
Георги Илиев Георгиев Директор, училище
История и цивилизация
ПКС II - ДИУУ София
Паулина Димова Десева Заместник-директор, учебна дейност
Руски език
ПКС II - ДИКПО Варна
Йорданка Филипова Фучик Заместник-директор, учебна дейност
Информатика и информационни технологии
ПКС IV - ДИКПО Варна
Здравка Стоянова Върбанова Педагогически съветник
Обществени науки

Десислава Пламенова Тенева Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"
Информатика и информационни технологии
ПКС V - ДИКПО Варна
Светлозар Димитров Георгиев Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Български език и литература
ПКС II - ДИУУ София
Мирослав Веселинов Дяков Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Български език и литература
ПКС V - ДИКПО Варна
Галина Митева Пенкова - Котева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Български език и литература
ПКС I - ДИКПО Варна
Жана Вълчева Недекова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Български език и литература
ПКС II - ДИКПО Варна
Виолета Цончева Тодорова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Български език и литература
ПКС I - ШУ Шумен
Любомир Тошев Делев Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Български език и литература
ПКС I - ШУ Шумен
Павлета Маринова Георгиева Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Английски език
ПКС IV - ДИКПО Варна
Милена Тошкова Стоянова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Английски език
ПКС IV - ДИКПО Варна
Ивайло Лозанов Горчев Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Английски език
ПКС V - ДИУУ София
Станислава Божидарова Стоянова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Английски език
ПКС V - ДИУУ София
Вяра Николаева Йорданова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Английски език
ПКС V - ДИУУ София
Цветалина Георгиева Анева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Английски език
ПКС IV - ДИКПО Варна
Стефан Веселинов Гандев Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Английски език
ПКС V - СУ София
Емили Катрин Данлън Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Английски език

Кремена Петева Димова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Английски език

Йоана Енчева Данева Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Английски език
ПКС V - ДИУУ София
Русан Огнянов Полихронов Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Английски език
ПКС V - ДИУУ София
Жанета Милкова Иванова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Английски език
ПКС V - ДИУУ София
Йоанна Атанасова Атанасова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Английски език

Валентина Минчева Рашкова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Немски език
ПКС V - ДИКПО Варна
Айля Реджеб Илиязова Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Немски език
ПКС I - ШУ Шумен
Йорданка Николова Димова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Немски език

Елена Славова Методиева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Немски език

Цветанка Атанасова Йорданова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Немски език

Диана Миткова Данова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Немски език

Росица Венелинова Василева Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Немски език
ПКС V - ДИКПО Варна
Севда Хасанова Шерифова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Немски език

Катя Янкова Петрова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Френски език

Ясенка Страхилова Трайчева Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Математика
ПКС II - ДИКПО Варна
Донка Ненова Великова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Математика
ПКС III - ДИКПО Варна
Ирина Иванова Апостолова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Математика
ПКС IV - ДИКПО Варна
Галина Иванова Тонева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Математика
ПКС V - ДИКПО Варна
Янка Христова Станева Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Математика
ПКС V - ДИУУ София
Мая Тодорова Чанева Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Информатика и информационни технологии
ПКС IV - ДИКПО Варна
Марияна Милкова Нишкова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Информатика и информационни технологии

Златина Пламенова Димова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
География и икономика

Димо Чавдаров Георгиев Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
История и цивилизация
ПКС V - ДИУУ София
Валя Стоянова Милева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
История и цивилизация
ПКС IV - ДИКПО Варна
Надя Цветанова Христова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
География и икономика

Вела Боянова Костадинова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Обществени науки

Светлана Владова Стратиева Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Обществени науки

Марияна Георгиева Димитрова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Физика и астрономия
ПКС IV - ДИКПО Варна
Анета Иванова Маринова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Физика и астрономия
ПКС II - ДИКПО Варна
Калинка Георгиева Величкова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Химия и опазване на околната среда

Мария Йорданова Тодорова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Химия и опазване на околната среда

Светлана Лазарова Петрова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Биология и здравно образование
ПКС II - ДИКПО Варна
Мария Стоянова Динева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Биология и здравно образование
ПКС V - ДИУУ София
Диян Йорданов Димов Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Изобразително изкуство

Светослав Илиев Енчев Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Физическа култура и спорт
ПКС V - ДИУУ София
Димитър Костадинов Димитров Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Физическа култура и спорт
ПКС V - ДИКПО Варна
Силвия Петкова Иванова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Физическа култура и спорт
ПКС V - ДИУУ София
Николай Нелков Аршинков Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Физическа култура и спорт
ПКС V - ДИУУ София