Търсене на информация в сайта

Български (България)Russian (CIS)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)English (United Kingdom)
Учители 2016/2017 уч.г. ПДФ Печат Е-мейл

_

Име

Презиме

Фамилия

Длъжност

Предметна
област

ПКС

1

Георги

Илиев

Георгиев

1. Директор, училище

1. История и цивилизация

ПКС II - ДИУУ София

2

Паулина

Димова

Десева

1. Заместник-директор, учебна дейност

1. Руски език

ПКС II - ДПКУ Варна

3

Йорданка

Филипова

Фучик

1. Заместник-директор, учебна дейност

1. Информатика и информационни технологии

ПКС V - ДПКУ Варна

4

Десислава

Пламенова

Тенева

1. Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"

1. Информатика и информационни технологии

ПКС V - ДПКУ Варна

5

Десислава

Георгиева

Капитанова

1. Педагогически съветник

1. Обществени науки

 

6

Светлозар

Димитров

Георгиев

1. Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Български език и литература

ПКС II - ДИУУ София

7

Мирослав

Веселинов

Дяков

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Български език и литература

ПКС V - ДПКУ Варна

8

Галина

Митева

Пенкова - Котева

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Български език и литература

ПКС I - ДПКУ Варна

9

Жана

Вълчева

Недекова

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Български език и литература

ПКС II - ДПКУ Варна

10

д-р Виолета

Цончева

Тодорова

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Български език и литература

ПКС I - ШУ Шумен

11

д-р Любомир

Тошев

Делев

1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Български език и литература

ПКС I - ШУ Шумен

12

Павлета

Маринова

Георгиева

1. Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Английски език

ПКС V - ШУ Шумен

13

Милена

Тошкова

Стоянова

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Английски език

ПКС V - ШУ Шумен

14

Ивайло

Лозанов

Горчев

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Английски език

 

15

Станислава

Божидарова

Стоянова

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Английски език

 

16

Вяра

Николаева

Йорданова

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Английски език

 

17

Цветалина

Георгиева

Анева

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Английски език

ПКС IV - ДПКУ Варна

18

Стефан

Веселинов

Гандев

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Английски език

ПКС V - СУ София

19

Велислава

Красимирова

Хинева

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Английски език

 

20

Йоана

Енчева

Данева

1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Английски език

 

21

Русан

Огнянов

Полихронов

1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Английски език

 

22

Жанета

Милкова

Иванова

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Английски език

 

23

Кремена

Петева

Димова

1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Английски език

 

24

Детелина

Маринова

Маринова

1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Английски език

 

25

Лорън

Никол

Гизеки

1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Английски език

 

26

Валентина

Минчева

Рашкова

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Немски език

ПКС V - ДПКУ Варна

27

д-р Айля

Реджеб

Илиязова

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Немски език

ПКС I - ШУ Шумен

28

Йорданка

Николова

Димова

1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Немски език

 

29

Елена

Славова

Методиева

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Немски език

 

30

Цветанка

Атанасова

Йорданова

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Немски език

 

31

Диана

Миткова

Данова

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Немски език

 

32

Росица

Венелинова

Василева

1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Немски език

 

33

Елена

Стефанова

Вичева

1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Немски език

 

34

Севда

Хасанова

Инджева

1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Немски език

 

35

Катя

Янкова

Петрова

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Френски език

 

36

Ясенка

Страхилова

Трайчева

1. Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Математика

ПКС II - ДПКУ Варна

37

Донка

Ненова

Великова

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Математика

ПКС III - ДПКУ Варна

38

Ирина

Иванова

Апостолова

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Математика

ПКС IV - ДПКУ Варна

39

Данча

Стойчева

Иванова

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Математика

ПКС II - ДПКУ Варна

40

Янка

Христова

Станева

1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Математика

 

41

Мая

Тодорова

Чанева

1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Информатика и информационни технологии

ПКС V - ДПКУ Варна

42

Зорница

Огнянова

Василева

1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Информатика и информационни технологии

 

43

Златина

Пламенова

Димова

1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. География и икономика

 

44

Димо

Чавдаров

Георгиев

1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. История и цивилизация

 

45

Валя

Стоянова

Милева

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. История и цивилизация

ПКС IV - ДПКУ Варна

46

Надя

Цветанова

Христова

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. География и икономика

 

47

Екатерина

Стоянова

Караджова - Цанева

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Обществени науки

 

48

Марияна

Георгиева

Димитрова

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Физика и астрономия

ПКС IV - ДПКУ Варна

49

Анета

Иванова

Маринова

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Физика и астрономия

ПКС II - ДПКУ Варна

50

Калинка

Георгиева

Величкова

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Химия и опазване на околната среда

 

51

Мария

Йорданова

Тодорова

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Химия и опазване на околната среда

 

52

Светлана

Лазарова

Петрова

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Биология и здравно образование

ПКС II - ДПКУ Варна

53

Мария

Стоянова

Динева

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Биология и здравно образование

 

54

Диян

Йорданов

Димов

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Изобразително изкуство

 

55

Светослав

Илиев

Енчев

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Физическа култура и спорт

 

56

Димитър

Костадинов

Димитров

1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Физическа култура и спорт

ПКС V - ДПКУ Варна

57

Силвия

Петкова

Иванова

1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Физическа култура и спорт

 

58

Николай

Нелков

Аршинков

1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Физическа култура и спорт

 

59

Анна

Димова

Мирчева

1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Музика

 

60

Любов

Викторовна

Кула

1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1. Руски език